ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดคุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ผู้ประกอบการกุนเชียงปลายี่สก อัดรายการ THE BEST SELLER TV 9 FAMILY

วันที่เพิ่มข้อมูล : 29-01-2018 14:59:48 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-01-2018 14:59:48

รายละเอียด »

คุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ผู้ประกอบการกุนเชียงปลายี่สก ร่วมโปรโมทสินค้า ผ่านรายการ บ้านพระรามสี่ ช่อง 13 Family วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันที่เพิ่มข้อมูล : 21-12-2017 14:24:50 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 21-12-2017 14:25:33

รายละเอียด »

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการหรือท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ SMEs Go Online ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

วันที่เพิ่มข้อมูล : 12-09-2017 09:38:04 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12-09-2017 09:38:04

รายละเอียด »

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี หจก.เต่งโปรดักส์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ "กุนเชียงปลายี่สก" ร่วมออกรายการ NBT มีคำตอบ "สุดยอดของฝากกาญจนบุรี"

วันที่เพิ่มข้อมูล : 31-08-2017 15:17:13 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 31-08-2017 15:17:13

รายละเอียด »

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่โครงการระยะที่ 2

วันที่เพิ่มข้อมูล : 29-06-2017 19:08:02 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-06-2017 19:08:02

รายละเอียด »