ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดบ่ายวันที่ 15 มกราคม 2562 ผู้ประกอบการ "ผงกล้วยดิบ" รับคำปรึกษาเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

วันที่เพิ่มข้อมูล : 16-01-2019 09:26:20 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16-01-2019 09:26:20

รายละเอียด »

เช้าวันที่ 15 มกราคม 2562 ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยตัวแทนจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเข้ารับคำปรึกษาและขอข้อมูลองค์ความรู้ เรื่อง การแปรรูปข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่

วันที่เพิ่มข้อมูล : 16-01-2019 09:21:27 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16-01-2019 09:21:27

รายละเอียด »

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นัดพบผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ดร.สิริยุภา เนตรมัย และ ดร.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยม

วันที่เพิ่มข้อมูล : 12-12-2018 08:53:51 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12-12-2018 08:53:51

รายละเอียด »

การสัมมนาเครือข่าย TLO ครั้งที่ 1 เพื่อระดมความเห็นในการพัฒนาระบบ IT Pioneer Platform เพื่อบริหารจัดการการนำเข้าข้อมูลในส่วนของ KM Learning Platform

วันที่เพิ่มข้อมูล : 04-12-2018 10:49:11 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 04-12-2018 10:49:11

รายละเอียด »

บรรยายพิเศษ "การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี"

วันที่เพิ่มข้อมูล : 23-11-2018 13:27:36 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23-11-2018 13:27:36

รายละเอียด »

14 พฤศจิกายน 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำผู้ประกอบการ เข้าร่วมการกลั่นกรองผู้ประกอบการ TOR 62 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 15-11-2018 15:42:51 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 15-11-2018 15:42:51

รายละเอียด »

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ นัดพบผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดร.สิริยุภา เนตรมัย และ ดร.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการพัฒ

วันที่เพิ่มข้อมูล : 07-11-2018 16:21:51 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-11-2018 16:21:51

รายละเอียด »

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 05-11-2018 12:46:40 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 05-11-2018 12:48:13

รายละเอียด »

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดหน่วยให้บริการนอกสถานที่เพื่อให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่เพิ่มข้อมูล : 02-11-2018 14:46:24 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 02-11-2018 14:46:24

รายละเอียด »

ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 01-11-2018 15:14:41 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 01-11-2018 15:14:41

รายละเอียด »


จำนวนรายการทั้งหมด 61 รายการ | จำนวน 7 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>