ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา วันที่ 19-21 ตุลาคม 2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 22-10-2018 09:41:28 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22-10-2018 09:41:28

รายละเอียด »

12 ตุลาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 2/2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 16-10-2018 09:33:29 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16-10-2018 09:33:29

รายละเอียด »

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อกำหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 05-10-2018 16:01:03 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 05-10-2018 16:04:15

รายละเอียด »

วันที่ 28 กันยายน 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เดินทางไปยังสถานประกอบการ เต่ง โปรดักส์ เพื่อถ่ายทำ vdo แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ

วันที่เพิ่มข้อมูล : 01-10-2018 09:57:49 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 01-10-2018 09:57:49

รายละเอียด »

วันที่ 27 กันยายน 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 18 เดือน พร้อมผู้ประกอบการ

วันที่เพิ่มข้อมูล : 28-09-2018 09:45:01 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28-09-2018 09:53:33

รายละเอียด »

วันที่ 25 กันยายน 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจร่วมมอบกระเช้าผลไม้แด่ท่าน ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

วันที่เพิ่มข้อมูล : 26-09-2018 10:38:24 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26-09-2018 10:39:12

รายละเอียด »

วันที่ 19 กันยายน 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นัดพบผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร

วันที่เพิ่มข้อมูล : 26-09-2018 10:35:43 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26-09-2018 10:35:43

รายละเอียด »

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจนัดพบผู้เชี่ยวชาญด้านการยืดอายุผลิตภัณฑ์

วันที่เพิ่มข้อมูล : 26-09-2018 10:31:08 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26-09-2018 10:31:08

รายละเอียด »

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจนัดพบที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

วันที่เพิ่มข้อมูล : 26-09-2018 10:26:26 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26-09-2018 10:26:26

รายละเอียด »

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย "ครีมบำรุงฝ่าเท้าจากกวาวเครือ"

วันที่เพิ่มข้อมูล : 26-09-2018 10:21:52 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26-09-2018 10:21:52

รายละเอียด »


จำนวนรายการทั้งหมด 51 รายการ | จำนวน 6 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>