ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คุณวรันฐิยา ไชยลา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการเสวนาครั้งที่ 1 เรื่อง "ความก้าวหน้า โอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีและทวาย"

วันที่เพิ่มข้อมูล : 06-07-2018 14:13:54 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 06-07-2018 14:13:54

รายละเอียด »

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย "โลชั่นจากกวาวเครือ" ซึ่งวิจัยโดย ดร.เฉลียว เพชรทอง นางกานต์สินี คล้ายทองและนางอรพรรณ คงทาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลั

วันที่เพิ่มข้อมูล : 05-07-2018 14:32:29 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 05-07-2018 14:33:17

รายละเอียด »

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Start up

วันที่เพิ่มข้อมูล : 03-07-2018 09:44:39 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 03-07-2018 09:44:39

รายละเอียด »

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะฯ ที่ได้พัฒนาเข้าร่วมจัดแสดงผลงานพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันตก ในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ

วันที่เพิ่มข้อมูล : 03-07-2018 09:36:50 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 03-07-2018 09:39:27

รายละเอียด »

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 บุคลากร หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐาน รู้ไว้ทำได้ ง่ายนิดเดียว”

วันที่เพิ่มข้อมูล : 25-06-2018 21:56:38 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 25-06-2018 22:02:19

รายละเอียด »


จำนวนรายการทั้งหมด 32 รายการ | จำนวน 7 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>