วันที่ 17-19 พ.ค.60 หน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 1 ณ โรงแรมไท่-ซานสวีท จ.ราชบุรี

วันที่เพิ่มข้อมูล : 29-05-2017 11:01:15 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-05-2017 11:01:34


วันที่ 17-19 พ.ค. 2560 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 1 โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และทายาทผู้ประกอบการ ณ โรงแรมไท่-ซานสวีท จ.ราชบุรี

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม