เปิดรับสมัครโครงการอบรมทักษะอาชีพ "ธุรกิจจากการผลิตผักร่วมกับการเลี้ยงปลาด้วยระบบอควาโปนิกส์" (อบรมระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2560)

วันที่เพิ่มข้อมูล : 17-03-2017 15:35:11 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18-03-2017 10:58:35


เปิดรับสมัครโครงการอบรมทักษะอาชีพ "ธุรกิจจากการผลิตผักร่วมกับการเลี้ยงปลาด้วยระบบอควาโปนิกส์" (อบรมระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2560) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Download ใบสมัคร