ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการหรือท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ SMEs Go Online ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

วันที่เพิ่มข้อมูล : 12-09-2017 09:38:04 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12-09-2017 09:38:04


ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการหรือท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ SMEs Go Online ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ SMEs Go Online ได้ที่ www.smesgoonline.go.th/register ค่ะ