คุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ผู้ประกอบการกุนเชียงปลายี่สก อัดรายการ THE BEST SELLER TV 9 FAMILY

วันที่เพิ่มข้อมูล : 29-01-2018 14:59:48 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-01-2018 14:59:48


คุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ผู้ประกอบการกุนเชียงปลายี่สก อัดรายการ THE BEST SELLER TV 9 FAMILY ได้รับการตอบรับจากผู้แทนผู้บริโภคและนายห้างทั้ง 3 ห้าง ให้นำสินค้าต่อยอดวางจำหน่ายในห้าง jiffy เจ๊เล้ง และของฝากที่ขอนแก่นค่ะ