เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เครื่องหมายการค้า (อบรมระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2560)

วันที่เพิ่มข้อมูล : 17-03-2017 20:17:24 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18-03-2017 10:59:41


ประชาสัมพันธ์สำหรับอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา ผู้ประกอบการและท่านใดที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เครื่องหมายการค้า ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อ/สอบถามและสมัครได้ที่ หน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 096-9719019 หรือศูนย์บ่มเพาะฯ ม.ศิลปากร 081-7051405 ค่ะ