ภาพกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ UBI

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-09-2019 13:40:36
วันที่ 2-3 กันยายน 2562 นางสาวรมย์ธีรา สวัสดิ์จารี รองผู้จัดการฯ พร้อมด้วยนางสาวนัฎสฬิณ รสจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ”แนวทางการบริหารจัดการบัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวชั่น กรุงเทพฯ
ชมภาพกิจกรรม »
 

ประชุม มผช. ครั้งที่ กจ 9-4/2562

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-09-2019 13:33:20
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 นางสาววรันฐิยา ไชยลา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ เป็นผู้แทนท่านอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ กจ 9-4/2562 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-09-2019 13:31:36
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาววรันฐิยา ไชยลา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาในระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ชมภาพกิจกรรม »
 

โครงการอบรมฯ หลักสูตร Shindan เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-09-2019 13:23:31
วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาบุคลากร UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "การตรวจประเมินสถานประกอบการตามแนวทางการ Shindan" โดยช่วงเย็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ยังมีกิจกรรมวอลเลย์บอลชายหาด เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีภายในเครือข่าย ด้วย ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

ภาพกิจกรรมการประเมินผลรอบ 6 เดือน และกลั่นกรองผู้ประกอบการครั้งที่ 2

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-09-2019 13:09:44
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 หน่วยบ่มเพาะฯ พร้อมผู้ประกอบการ 4 ธุรกิจ - คุณเตือนใจ ชำนาญกุล ผลิตภัณฑ์ "ทอดมันปลากราย" - คุณกมลวรรณ รุ่งประเสริฐวงศ์ ผลิตภัณฑ์ "ผงกล้วยดิบ" - คุณชินพัฒน์ พัฒน์ปณิธานและคุณเบญญาภา พัฒน์ปณิธาน ผลิตภัณฑ์ "นาฬิกาเฟืองไม้" - คุณตาริกา เอี่ยมละออ ผลิตภัณฑ์ "น้ำพริกปลาหมึก" เข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) รอบ 6 เดือนและการกลั่นกรองผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาาน หลักสูตร "การทำธุรกิจจากการแปรรูปเห็ด"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-09-2019 12:53:37
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาาน หลักสูตร "การทำธุรกิจจากการแปรรูปเห็ด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ณ อาคารแปรรูปการอาหารชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาาน หลักสูตร "การทำธุรกิจจากตำรับอาหารพื้นบ้านเมืองกาญจน์"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-09-2019 12:49:44
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2562 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาาน หลักสูตร "การทำธุรกิจจากตำรับอาหารพื้นบ้านเมืองกาญจน์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอาหารพื้นบ้านเมืองกาญจน์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

การนำเสนอผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 24 เดือน เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28-03-2019 14:45:13
วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมผู้ประกอบการระดับ Start up จำนวน 2 ธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ "น้ำพริกปลาหมึก" และ "ไซรัปอ้อย" ผู้ประกอบการระดับ Spin off จำนวน 1 ธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ "กุนเชียงปลายี่สก" เข้าร่วมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 24 เดือน เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี "ครีมนวดฝ่าเท้า , ครีมนวดคลายกล้ามเนื้อ kuropane และโลชั่นจากกวาวเครือ" ให้แก่คณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

ผู้ประกอบการ "เมล่อน" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Chiba University

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 11-03-2019 09:15:28
วันที่ 5 มีนาคม 2562 คุณถนอมศักดิ์ เอกจิตต์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เมล่อน ผู้ประกอบการระดับ Incubatee ภายใต้การดูแลของหน่วยบ่มเพาะฯ ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาจาก Chiba University Short-Term Student Exchange Program at Mahidol University,Kanchanaburi Campus,Thailand ณ เมล่อนวัลเล่ย์ จ.กาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

ส่งความสุข "เทศกาลปีใหม่ 2562"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16-01-2019 09:29:10
เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบของขวัญปีใหม่แด่ท่านอาจารย์และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 66 รายการ | จำนวน 7 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>