ภาพกิจกรรมวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว KRU ครั้งที่ 3 โดยสภาคณาจารย์ฯ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14-08-2018 16:03:57
วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว KRU ครั้งที่ 3 โดยสภาคณาจารย์ฯ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีและสานสัมพันธ์บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวมทั้งบุคลากรได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14-08-2018 16:01:57
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

ภาพกิจกรรมกิจกรรม "ราชภัฏนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26-07-2018 11:02:11
25 กรกฎาคม 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ราชภัฏนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยช่วงเช้าได้ร่วม กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป / ถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในส่วนของภาคบ่าย ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีรั้วมหาวิทยาลัย
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันที่ 15 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 20-06-2018 09:54:39
เช้าวันนี้ บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันที่ 15 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ “ปีแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ครั้งที่ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 13-06-2018 17:22:40
วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ “ปีแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ครั้งที่ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของคนในองค์กร เพื่อให้มีค่านิยมและการทำงานที่ดีส่งผลไปถึงงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 54 รายการ | จำนวน 11 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>