ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานสู่สากล

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 01-10-2018 13:57:22
วันที่ 19–23 กันยายน 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มหัตถกรรม เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นหัวหน้าโครงการ สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว KRU ครั้งที่ 3 โดยสภาคณาจารย์ฯ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14-08-2018 16:03:57
วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว KRU ครั้งที่ 3 โดยสภาคณาจารย์ฯ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีและสานสัมพันธ์บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวมทั้งบุคลากรได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14-08-2018 16:01:57
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

ภาพกิจกรรมกิจกรรม "ราชภัฏนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26-07-2018 11:02:11
25 กรกฎาคม 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ราชภัฏนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยช่วงเช้าได้ร่วม กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป / ถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในส่วนของภาคบ่าย ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีรั้วมหาวิทยาลัย
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันที่ 15 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 20-06-2018 09:54:39
เช้าวันนี้ บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันที่ 15 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ “ปีแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ครั้งที่ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 13-06-2018 17:22:40
วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ “ปีแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ครั้งที่ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของคนในองค์กร เพื่อให้มีค่านิยมและการทำงานที่ดีส่งผลไปถึงงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 12-14 พ.ค. หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปี 2561 กลุ่มหัตถกรรม เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 15-05-2018 13:58:27
วันที่ 12-14 พ.ค. หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปี 2561 กลุ่มหัตถกรรม เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ดำเนินงานโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ บ้านราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชมภาพกิจกรรม »
 

โครงการทักษะอาชีพ "การทำธุรกิจจากการแปรรูปเห็ด"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 11-04-2018 15:34:36
โครงการทักษะอาชีพ "การทำธุรกิจจากการแปรรูปเห็ด" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ อาคารแปรรูปการอาหาร ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

ภาพกิจกรรมโครงการทักษะอาชีพ "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 10-04-2018 14:03:24
วันที่ 29-31 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาาน หลักสูตร "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองในอนาคตได้ ณ ห้องประชุม ศว.1 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ เสวนา "เปิดมุมมองสมัครงาน พลิกความคิด ต่อยอดธุรกิจ Start up"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 05-04-2018 22:18:56
วันที่ 28 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ เสวนา "เปิดมุมมองสมัครงาน พลิกความคิด ต่อยอดธุรกิจ Start up" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงบัลดาลใจให้แก่ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 55 รายการ | จำนวน 6 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>