ภาพกิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 24 เดือน เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28-03-2019 14:45:13
วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมผู้ประกอบการระดับ Start up จำนวน 2 ธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ "น้ำพริกปลาหมึก" และ "ไซรัปอ้อย" ผู้ประกอบการระดับ Spin off จำนวน 1 ธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ "กุนเชียงปลายี่สก" เข้าร่วมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 24 เดือน เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี "ครีมนวดฝ่าเท้า , ครีมนวดคลายกล้ามเนื้อ kuropane และโลชั่นจากกวาวเครือ" ให้แก่คณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

ผู้ประกอบการ "เมล่อน" ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Chiba University

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 11-03-2019 09:15:28
วันที่ 5 มีนาคม 2562 คุณถนอมศักดิ์ เอกจิตต์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เมล่อน ผู้ประกอบการระดับ Incubatee ภายใต้การดูแลของหน่วยบ่มเพาะฯ ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาจาก Chiba University Short-Term Student Exchange Program at Mahidol University,Kanchanaburi Campus,Thailand ณ เมล่อนวัลเล่ย์ จ.กาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

ส่งความสุข "เทศกาลปีใหม่ 2562"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16-01-2019 09:29:10
เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบของขวัญปีใหม่แด่ท่านอาจารย์และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

โครงการ Y.E.S.IDEA CAMP สำหรับนักศึกษา

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 24-10-2018 10:33:42
วันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำนักศึกษา พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา (My Biz Club) เข้าร่วมโครงการ "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP" สำหรับนักศึกษา ดำเนินการจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประธานเครือข่าย C-UBI ภาคกลางตอนล่าง
ชมภาพกิจกรรม »
 

โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานสู่สากล

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 01-10-2018 13:57:22
วันที่ 19–23 กันยายน 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มหัตถกรรม เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นหัวหน้าโครงการ สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว KRU ครั้งที่ 3 โดยสภาคณาจารย์ฯ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14-08-2018 16:03:57
วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว KRU ครั้งที่ 3 โดยสภาคณาจารย์ฯ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีและสานสัมพันธ์บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวมทั้งบุคลากรได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14-08-2018 16:01:57
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

ภาพกิจกรรมกิจกรรม "ราชภัฏนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26-07-2018 11:02:11
25 กรกฎาคม 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ราชภัฏนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยช่วงเช้าได้ร่วม กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป / ถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในส่วนของภาคบ่าย ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีรั้วมหาวิทยาลัย
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันที่ 15 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 20-06-2018 09:54:39
เช้าวันนี้ บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันที่ 15 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ “ปีแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ครั้งที่ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 13-06-2018 17:22:40
วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ “ปีแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ครั้งที่ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของคนในองค์กร เพื่อให้มีค่านิยมและการทำงานที่ดีส่งผลไปถึงงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 59 รายการ | จำนวน 6 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>