ภาพกิจกรรมวันที่ 12-14 พ.ค. หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปี 2561 กลุ่มหัตถกรรม เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 15-05-2018 13:58:27
วันที่ 12-14 พ.ค. หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปี 2561 กลุ่มหัตถกรรม เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ดำเนินงานโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ บ้านราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชมภาพกิจกรรม »
 

โครงการทักษะอาชีพ "การทำธุรกิจจากการแปรรูปเห็ด"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 11-04-2018 15:34:36
โครงการทักษะอาชีพ "การทำธุรกิจจากการแปรรูปเห็ด" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ อาคารแปรรูปการอาหาร ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

ภาพกิจกรรมโครงการทักษะอาชีพ "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 10-04-2018 14:03:24
วันที่ 29-31 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาาน หลักสูตร "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองในอนาคตได้ ณ ห้องประชุม ศว.1 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ เสวนา "เปิดมุมมองสมัครงาน พลิกความคิด ต่อยอดธุรกิจ Start up"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 05-04-2018 22:18:56
วันที่ 28 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ เสวนา "เปิดมุมมองสมัครงาน พลิกความคิด ต่อยอดธุรกิจ Start up" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงบัลดาลใจให้แก่ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เป็นวันแรกของการจัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน “การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด”

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30-03-2018 20:55:32
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เป็นวันแรกของการจัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน “การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศว.1 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยบ่มเพาะฯ ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร ที่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในวันนี้ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 54 รายการ | จำนวน 11 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>