ภาพกิจกรรมวันที่ 22 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ พร้อมผู้ประกอบการ เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23-03-2018 20:23:09
วันที่ 22 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ พร้อมผู้ประกอบการ เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23-03-2018 09:42:07
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะฯ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและบริบทต่างๆ ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 39

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23-03-2018 09:38:54
วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 39 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัด ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตกเข้าร่วมคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 9 มีนาคม 2561 อ.พชร วรรณภิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ เพื่อหารือ เกี่ยวกับการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน เสวนา “เปิดมุมมองสมัครงาน พลิกความคิดต่อยอดธุรกิจ

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14-03-2018 09:33:53
บ่ายวันนี้ อ.พชร วรรณภิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ เพื่อหารือ เกี่ยวกับการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน เสวนา “เปิดมุมมองสมัครงาน พลิกความคิดต่อยอดธุรกิจ Start Up” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันราชภัฏ

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 20-02-2018 15:10:00
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันมหามงคล และดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 อีกทั้งทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์เป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อปีพุทธศักราช 2538 นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจึงได้น้อมสืบสานพระราชปณิธานการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในฐานะ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ณ ลานหน้าอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี --ขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ค่ะ--
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 54 รายการ | จำนวน 11 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>