ภาพกิจกรรมวันที่ 7 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา คุณชัยรัตน์ จิตตสินนวา รองผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา ม.ศิลปากร ให้ผู้ประกอบการ คุณตาริกา เอี่ยมละออ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาหมึก เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ให้ผลิตภัณฑ์

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 08-08-2017 10:11:33
เช้าวันนี้ 7 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา คุณชัยรัตน์ จิตตสินนวา รองผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา ม.ศิลปากร ให้ผู้ประกอบการ คุณตาริกา เอี่ยมละออ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาหมึก เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ให้ผลิตภัณฑ์ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

บ่ายวันที่ 4 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี อ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง ประธานสาขาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการ คุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ธุรกิจ หจก.เต่ง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 08-08-2017 10:09:21
บ่ายวันที่ 4 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี อ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง ประธานสาขาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการ คุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ธุรกิจ หจก.เต่ง โปรดักส์ (กุนเชียงปลายี่สก)
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี พ.ศ.2560

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 03-08-2017 09:54:28
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดป้ายมหาวิทยาลัย โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 31-07-2017 09:44:21
วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดป้ายมหาวิทยาลัย โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ พาผู้ประกอบการ คุณศิริภา ฐิติพงศ์ประภัทร ผลิตภัณฑ์ "ไซรัปอ้อย" เข้าพบที่ปรึกษาด้านการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 24-07-2017 10:04:33
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ พาผู้ประกอบการ คุณศิริภา ฐิติพงศ์ประภัทร ผลิตภัณฑ์ "ไซรัปอ้อย" เข้าพบที่ปรึกษาด้านการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ ณ จังหวัดนครปฐม
ชมภาพกิจกรรม »
 

บ่ายวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา ด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และ อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจ "จินต์ โปรดักชั่น"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14-07-2017 14:30:59
บ่ายวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา ด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และ อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจ "จินต์ โปรดักชั่น" เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนการตลาด
ชมภาพกิจกรรม »
 

เช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา ด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และ อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง ให้กับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ "ไซรัปอ้อย"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14-07-2017 14:28:30
เช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา ด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และ อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง ให้กับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ "ไซรัปอ้อย" คุณศิริภา ฐิติพงศ์ประภัทร เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนการตลาด
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.กาญจนบุรี ร่วมลงพื้นที่โครงการ Re-Branding ณ หจก.เต่ง โปรดักส์

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 11-07-2017 11:06:38
เช้าวันนี้ หน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมลงพื้นที่โครงการ Re-Branding พร้อมคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานผู้จัดโครงการฯ จาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ม.ศิลปากร ณ หจก.เต่ง โปรดักส์ ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 4 ก.ค. 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 04-07-2017 15:25:50
วันที่ 4 ก.ค. 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา จัดโดยสำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมลงพื้นที่สถานประกอบการของผู้ประกอบการ คุณพรพรรณ มั่นทัน ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28-06-2017 12:24:12
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมลงพื้นที่สถานประกอบการของผู้ประกอบการ คุณพรพรรณ มั่นทัน ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ พร้อมคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เพื่อประเมินเข้าสู่โครงการฯ ในระยะที่ 2 ณ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 55 รายการ | จำนวน 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ] Next>>