ภาพกิจกรรมวันที่ 22 มกราคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปีงบประมาณ 2561 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งเป็นการจัดงานปีใหม่ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-01-2018 15:09:43
วันที่ 22 มกราคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปีงบประมาณ 2561 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งเป็นการจัดงานปีใหม่ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ในธีม Sports Like (กีฬาในดวงใจ) มอบของขวัญปีใหม่และร่วมกิจกรรมจับฉลากของขวัญ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและสัมพันธไมตรี ภายในเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
ชมภาพกิจกรรม »
 

เนื่องในช่วง เทศกาลปีใหม่ หน่วยบ่มเพาะฯ จึงเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-01-2018 15:07:28
เนื่องในช่วง เทศกาลปีใหม่ หน่วยบ่มเพาะฯ จึงเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบของขวัญปีใหม่แด่ท่านอาจารย์และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณหน่วยงาน สำนักต่างๆ ที่นำของมามอบให้กับหน่วยบ่มเพาะฯ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ด้วยค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 17 มกราคม 2561 บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด เข้าพบคุณวรันฐิยา ไชยลา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ เพื่อขอแนะนำบริษัทและประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุนเพื่อผู้ประกอบการ

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-01-2018 15:05:07
วันที่ 17 มกราคม 2561 บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด เข้าพบคุณวรันฐิยา ไชยลา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ เพื่อขอแนะนำบริษัทและประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุนเพื่อผู้ประกอบการ รวมทั้งขอเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้ด้านสินเชื่อ และให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนแก่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจต่างๆ ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

การนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี 2560

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-01-2018 15:03:18
วันที่ 11 มกราคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี 2560 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ นัดพบที่ปรึกษาด้านกฎหมาย คุณกฤติเดช มั่งตา เจ้าหน้าที่นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ธุรกิจกุนเชียงปลายี่สก

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 08-11-2017 10:09:36
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ นัดพบที่ปรึกษาด้านกฎหมาย คุณกฤติเดช มั่งตา เจ้าหน้าที่นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ธุรกิจกุนเชียงปลายี่สกเพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ของ หจก.เต่ง โปรดักส์ ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 54 รายการ | จำนวน 11 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>