ภาพกิจกรรมวันที่ 4 ก.ค. 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 04-07-2017 15:25:50
วันที่ 4 ก.ค. 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา จัดโดยสำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมลงพื้นที่สถานประกอบการของผู้ประกอบการ คุณพรพรรณ มั่นทัน ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28-06-2017 12:24:12
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมลงพื้นที่สถานประกอบการของผู้ประกอบการ คุณพรพรรณ มั่นทัน ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ พร้อมคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เพื่อประเมินเข้าสู่โครงการฯ ในระยะที่ 2 ณ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมลงพื้นที่ สถานประกอบการของผู้ประกอบการ คุณนิจสุภา สุโอฬารและคุณประกาศิต สุโอฬาร ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาดำ

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28-06-2017 12:21:42
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมลงพื้นที่ สถานประกอบการของผู้ประกอบการ คุณนิจสุภา สุโอฬารและคุณประกาศิต สุโอฬาร ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาดำ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP60 เพื่อประเมินคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ ในระยะที่ 2 ณ จ.เพชรบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี และบุคลากรศูนย์บ่มเพาะฯ ม.ศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งเพื่อน้อง "KRU RUN FOR KIDS" เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสถาปนา 44 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 19-06-2017 09:53:29
วันที่ 18 มิถุนายน 2560 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี และบุคลากรศูนย์บ่มเพาะฯ ม.ศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งเพื่อน้อง "KRU RUN FOR KIDS" เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสถาปนา 44 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

การประชุมประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 17:40:50
หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP 5 ราย เพื่อเตรียมพัฒนาเข้าสู่โครงการฯ ในระยะที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (7 มิถุนายน 2560)
ชมภาพกิจกรรม »
 

หน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 15:34:18
หน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 2/2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ชมภาพกิจกรรม »
 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 1

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 15:06:47
วันที่ 17-19 พ.ค.หน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 1 โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และทายาทผู้ประกอบการ ณ โรงแรมไท่-ซานสวีท จ.ราชบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาปี 2559 (Re-branding)

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 15:05:08
หน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาปี 2559 (Re-branding) จัดโดย UBI มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. ณ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ราชบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

ประชุมทีมวิทยากร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 15:01:42
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมทีมวิทยากรและทีมงาน ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้แก่วิทยากรและสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ณ อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

อบรมหลักสูตร "เครื่องหมายการค้า" (การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าและการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า)

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 14:57:15
วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร "เครื่องหมายการค้า" (การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าและการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า) ณ ห้องประชุมไพลิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 57 รายการ | จำนวน 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ] Next>>