ภาพกิจกรรมวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ พาผู้ประกอบการ "กุนเชียงปลายี่สก" หจก.เต่ง โปรดักส์ เข้าพบท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม อาจารย์กฤษณะ เต็มตระกูล เพื่อขอคำปรึกษาด้านการออกแบบเครื่องสไลด์ปลายี่สกแผ่น

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12-09-2017 09:35:16
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ พาผู้ประกอบการ "กุนเชียงปลายี่สก" หจก.เต่ง โปรดักส์ เข้าพบท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม อาจารย์กฤษณะ เต็มตระกูล เพื่อขอคำปรึกษาด้านการออกแบบเครื่องสไลด์ปลายี่สกแผ่น ณ ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 คุณวรันฐิยา ไชยลา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาเสริมสร้างเศรษกิจชุมชนพอเพียงเพื่อรองรับการท่่องเที่ยวและค้าชายแดน 4.0

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12-09-2017 09:33:29
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 คุณวรันฐิยา ไชยลา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาเสริมสร้างเศรษกิจชุมชนพอเพียงเพื่อรองรับการท่่องเที่ยวและค้าชายแดน 4.0 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 1 กันยายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ นัดพบที่ปรึกษาด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ / อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง และ อ.ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจ "จินต์ โปรดักชั่น" และ "น้ำพริกปลาหมึก"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12-09-2017 09:31:15
วันที่ 1 กันยายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ นัดพบที่ปรึกษาด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ / อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง และ อ.ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจ "จินต์ โปรดักชั่น" และ "น้ำพริกปลาหมึก" เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการตลาด
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 01-09-2017 09:29:22
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกลไกความร่วมมือของภาคประชาสังคม ศิลปินหรือชุมชนและสถาบันการศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 3/2560

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 31-08-2017 15:10:14
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมอัญมณี อาคาร 36 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 54 รายการ | จำนวน 11 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>