ภาพกิจกรรมวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะฯ ทั่วประเทศ

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 31-08-2017 15:03:27
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะฯ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะฯ ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาวางไว้ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของ SMEs และแผนการดำเนินงานต่างๆ ของปีงบประมาณ 2560
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา ด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และ อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 2

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18-08-2017 11:29:49
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา ด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และ อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 2 คุณพรพรรณ มั่นทัน ผลิตภัณฑ์ "ข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ" เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการตลาด
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา ด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และ อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 2

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18-08-2017 11:28:46
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา ด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และ อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 2 คุณศุภาวีร์ ใจหวัง และคุณอ้อมใจ จิตต์สนอง ผลิตภัณฑ์ "น้ำพริกแม่ใจ" เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการตลาด
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา โครงการ สานสัมพันธ์ครอบครัว KRU ครั้งที่ 2 โดยสภาคณาจารย์ฯ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 10-08-2017 10:38:14
วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา โครงการ สานสัมพันธ์ครอบครัว KRU ครั้งที่ 2 โดยสภาคณาจารย์ฯ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีและสานสัมพันธ์บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวมทั้งบุคลากรได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา คุณชัยรัตน์ จิตตสินนวา รองผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา ม.ศิลปากร ให้ผู้ประกอบการ คุณตาริกา เอี่ยมละออ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาหมึก เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ให้ผลิตภัณฑ์

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 08-08-2017 10:11:33
เช้าวันนี้ 7 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา คุณชัยรัตน์ จิตตสินนวา รองผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา ม.ศิลปากร ให้ผู้ประกอบการ คุณตาริกา เอี่ยมละออ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาหมึก เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ให้ผลิตภัณฑ์ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 54 รายการ | จำนวน 11 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>