ภาพกิจกรรมบ่ายวันที่ 4 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี อ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง ประธานสาขาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการ คุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ธุรกิจ หจก.เต่ง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 08-08-2017 10:09:21
บ่ายวันที่ 4 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี อ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง ประธานสาขาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการ คุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ธุรกิจ หจก.เต่ง โปรดักส์ (กุนเชียงปลายี่สก)
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี พ.ศ.2560

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 03-08-2017 09:54:28
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดป้ายมหาวิทยาลัย โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 31-07-2017 09:44:21
วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดป้ายมหาวิทยาลัย โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ พาผู้ประกอบการ คุณศิริภา ฐิติพงศ์ประภัทร ผลิตภัณฑ์ "ไซรัปอ้อย" เข้าพบที่ปรึกษาด้านการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 24-07-2017 10:04:33
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ พาผู้ประกอบการ คุณศิริภา ฐิติพงศ์ประภัทร ผลิตภัณฑ์ "ไซรัปอ้อย" เข้าพบที่ปรึกษาด้านการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ ณ จังหวัดนครปฐม
ชมภาพกิจกรรม »
 

บ่ายวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา ด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และ อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจ "จินต์ โปรดักชั่น"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14-07-2017 14:30:59
บ่ายวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา ด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และ อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจ "จินต์ โปรดักชั่น" เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนการตลาด
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 54 รายการ | จำนวน 11 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>