ภาพกิจกรรมประชุมผู้จัดการ & ปีใหม่ UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 14:53:35
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้จัด การและกิจกรรมงานปีใหม่ UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง เพื่อปรึกษา พูดคุยร่วมกันวางแผนการดำเน ินกิจกรรมของเครือข่ายและมี การจับฉลากของขวัญเพื่อสร้า งสัมพันธไมตรี ภายในเครือข่าย รวมทั้งเป็นโอกาสที่ได้มอบข องสวัสดีปีใหม่ท่าน ผอ.นิตยา สกอ./ท่าน อ.นิธิ ประธานเครือข่ายฯ ภาคกลางตอนล่างปัจจุบัน และท่าน อ.นพดล ประธานเครือข่ายฯ ภาคกลางตอนล่าง ท่านก่อน
ชมภาพกิจกรรม »
 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 14:51:41
เช้าวันนี้ หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก ่าต้อนรับปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ..
ชมภาพกิจกรรม »
 

ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะฯ

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17-03-2017 20:17:24
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะ วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปีงบประมาณ 2560 และพิจารณาร่างข้อกำหนดโครง การหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในส ถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17-03-2017 20:17:24
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นำนักศึกษาชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการเข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเพชรบุรี บริษัท สยามวรดา59 จำกัด และบ้านเดือนขนมไทย ณ จังหวัดเพชรบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 39 รายการ | จำนวน 8 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8