ภาพกิจกรรมบุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี และบุคลากรศูนย์บ่มเพาะฯ ม.ศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งเพื่อน้อง "KRU RUN FOR KIDS" เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสถาปนา 44 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 19-06-2017 09:53:29
วันที่ 18 มิถุนายน 2560 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี และบุคลากรศูนย์บ่มเพาะฯ ม.ศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งเพื่อน้อง "KRU RUN FOR KIDS" เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสถาปนา 44 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

การประชุมประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 17:40:50
หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP 5 ราย เพื่อเตรียมพัฒนาเข้าสู่โครงการฯ ในระยะที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (7 มิถุนายน 2560)
ชมภาพกิจกรรม »
 

หน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 15:34:18
หน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 2/2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ชมภาพกิจกรรม »
 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 1

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 15:06:47
วันที่ 17-19 พ.ค.หน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 1 โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และทายาทผู้ประกอบการ ณ โรงแรมไท่-ซานสวีท จ.ราชบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาปี 2559 (Re-branding)

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 15:05:08
หน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาปี 2559 (Re-branding) จัดโดย UBI มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. ณ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ราชบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 49 รายการ | จำนวน 10 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ] Next>>