• วันที่ 12-14 พ.ค. หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปี 2561 กลุ่มหัตถกรรม เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 15-05-2018 13:53:51

 • ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการ OTOP SMEs ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย นักประดิษฐ์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-04-2018 16:10:12

 • วันที่ 18 เมษายน 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโสและผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 19-04-2018 09:57:33

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มยอดขายจากการโฆษณาผ่าน Facebook และ Lazada จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-04-2018 09:09:35

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-03-2018 13:28:45

 • เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด และ การทำธุรกิจจากการแปรรูปเห็ด
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 14-03-2018 09:40:41

[ ข่าวอบรม/สัมมนา ทั้งหมด ]