• โครงการคลินิกผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneur Clinic)
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 28-03-2019 14:42:42

 • วันที่ 11 มีนาคม 2562 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ "ผักกาดดอง" และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ “ไซรัปอ้อย” เข้าพบ ผศ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง และอาจารย์สร้อยเพชร ลิสนิ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 28-03-2019 14:35:30

 • เยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ ICT
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 04-03-2019 12:58:22

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในภูมิภาคสำหรับภาคตะวันตก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 30-10-2018 10:02:12

 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มยอดขายจากการโฆษณาผ่าน Facebook และ Lazada จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-04-2018 09:09:35

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-03-2018 13:28:45

[ ข่าวอบรม/สัมมนา ทั้งหมด ]