• เยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ ICT
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 04-03-2019 12:58:22

 • วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนัฎสฬิณ รสจันทร์ บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่าย TLO ครั้งที่ 2
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 04-03-2019 12:55:27

 • โครงการคลินิกผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneur Clinic) เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการใหม่
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 04-03-2019 12:51:48

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในภูมิภาคสำหรับภาคตะวันตก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 30-10-2018 10:02:12

 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มยอดขายจากการโฆษณาผ่าน Facebook และ Lazada จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-04-2018 09:09:35

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-03-2018 13:28:45

[ ข่าวอบรม/สัมมนา ทั้งหมด ]