• วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คุณวรันฐิยา ไชยลา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการเสวนาครั้งที่ 1 เรื่อง "ความก้าวหน้า โอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีและทวาย"
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 06-07-2018 14:13:54

 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย "โลชั่นจากกวาวเครือ" ซึ่งวิจัยโดย ดร.เฉลียว เพชรทอง นางกานต์สินี คล้ายทองและนางอรพรรณ คงทาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลั
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 05-07-2018 14:33:17

 • ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Start up
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 03-07-2018 09:44:39

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มยอดขายจากการโฆษณาผ่าน Facebook และ Lazada จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-04-2018 09:09:35

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-03-2018 13:28:45

 • เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด และ การทำธุรกิจจากการแปรรูปเห็ด
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 14-03-2018 09:40:41

[ ข่าวอบรม/สัมมนา ทั้งหมด ]