• วันนี้หน่วยบ่มเพาะฯ มีวิธีการทำ น้ำปลาหวานจากไซรัปอ้อย ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ "ไซรัปอ้อย Wanburi" ผู้ประกอบการระดับ Start Up ของหน่วยบ่มเพาะฯ
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 19-03-2018 15:43:05

 • วันนี้ 12 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ย้อนหลังให้ผู้ประกอบการ ระดับ Start up และ Spin off
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 14-03-2018 09:28:16

 • คุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ผู้ประกอบการกุนเชียงปลายี่สก ออกรายการ The Best Seller ทางช่อง Mcot Family ช่อง 14
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 14-03-2018 09:28:49

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]
 • เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด และ การทำธุรกิจจากการแปรรูปเห็ด
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 14-03-2018 09:40:41

 • วันที่ 17-19 พ.ค.60 หน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 1 ณ โรงแรมไท่-ซานสวีท จ.ราชบุรี
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 29-05-2017 11:01:34

 • หน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาปี 2559 (Re-branding) จัดโดย UBI มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. ณ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ราชบุรี
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 29-05-2017 10:53:42

[ ข่าวอบรม/สัมมนา ทั้งหมด ]