• การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 11-09-2018 17:48:27

 • วันที่ 6 กันยายน 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ นัดพบผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการร่างสัญญากับคู่ค้า
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 11-09-2018 17:43:00

 • วันที่ 6 กันยายน 2561 คุณวลีภรณ์ เจริญไว ผู้ประกอบการเบาะอุ้มเด็ก วลี เบบี้ และหน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 11-09-2018 17:38:46

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มยอดขายจากการโฆษณาผ่าน Facebook และ Lazada จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-04-2018 09:09:35

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-03-2018 13:28:45

 • เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด และ การทำธุรกิจจากการแปรรูปเห็ด
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 14-03-2018 09:40:41

[ ข่าวอบรม/สัมมนา ทั้งหมด ]