• โครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” สำหรับนักศึกษา วันที่ 19-21 ตุลาคม 2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 22-10-2018 09:41:28

 • 12 ตุลาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 2/2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 16-10-2018 09:33:29

 • วันที่ 5 ตุลาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อกำหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 05-10-2018 16:04:15

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มยอดขายจากการโฆษณาผ่าน Facebook และ Lazada จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-04-2018 09:09:35

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-03-2018 13:28:45

 • เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด และ การทำธุรกิจจากการแปรรูปเห็ด
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 14-03-2018 09:40:41

[ ข่าวอบรม/สัมมนา ทั้งหมด ]