• คุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ผู้ประกอบการกุนเชียงปลายี่สก อัดรายการ THE BEST SELLER TV 9 FAMILY
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 29-01-2018 14:59:48

 • คุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ผู้ประกอบการกุนเชียงปลายี่สก ร่วมโปรโมทสินค้า ผ่านรายการ บ้านพระรามสี่ ช่อง 13 Family วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 21-12-2017 14:25:33

 • ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการหรือท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ SMEs Go Online ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 12-09-2017 09:38:04

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]
 • วันที่ 17-19 พ.ค.60 หน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 1 ณ โรงแรมไท่-ซานสวีท จ.ราชบุรี
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 29-05-2017 11:01:34

 • หน่วยบ่มเพาะฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาปี 2559 (Re-branding) จัดโดย UBI มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. ณ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ราชบุรี
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 29-05-2017 10:53:42

 • เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เครื่องหมายการค้า (อบรมระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2560)
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 18-03-2017 10:59:41

[ ข่าวอบรม/สัมมนา ทั้งหมด ]