ข้อมูลผู้ประกอบการชื่อ : คุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี

ชื่อธุรกิจ : เต่ง โปรดักส์
ผลิตภัณฑ์ : กุนเชียงปลายี่สก

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 54 หมู่ 2 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
Tel : 081-8371970
E - mail : tengproducts@hotmail.com
Facebook : เต่ง กุนเชียงสมุนไพร | Website : www.teng-pd.com

ผลิตภัณฑ์