ข้อมูลผู้ประกอบการชื่อ : นายณัทพงศ์ กันแดง

ชื่อธุรกิจ : หจก.ครัวไทย ฟู้ดส์
ผลิตภัณฑ์ : น้ำแกงส้มสำเร็จรูป

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 99/22 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
Tel : 096-7879635
E - mail : mpd_group@hotmail.com
Facebook : | Website :

ผลิตภัณฑ์