ท่านสามารถ แนะนำ-ติชม หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน เพื่อให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้พัฒนาบริการและคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนค่ะ


แบบฟอร์ม

 

ขอขอบคุณที่ท่านที่ร่วมให้คำแนะนำ-ติชม ต่อหน่วยบ่มเ

พาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี