ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำแกงส้มสำเร็จรูป

ข้อมูลการติดต่อ

ผู้ประกอบการ : นายณัทพงศ์ กันแดง
Tel : 096-7879635
 
 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ครีมนวดฝ้าเท้า

ข้อมูลการติดต่อ

ผู้ประกอบการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Tel : 034-633227 ต่อ 346
 
 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเทียมดำ/น้ำกระเทียมดำ

ข้อมูลการติดต่อ

ผู้ประกอบการ : นางสาวภัทรกมล จรูญรัตน์
Tel : 081-9955901
 
 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เบาะอุ้มเด็ก,ที่นอนสำหรับเด็ก

ข้อมูลการติดต่อ

ผู้ประกอบการ : นางวลีภรณ์ เจริญไว
Tel : 083-3094447
 
 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แคปหมูไร้มัน

ข้อมูลการติดต่อ

ผู้ประกอบการ : นางรัตนา วันนา
Tel : 081-7571603